ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

« από 2 »

Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «CatOzoN» στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων     ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 η ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, με τίτλο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΗ-ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΡΥΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ», στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από την «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» (μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας και το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του τμήματος Χημείας, καθώς και με το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το ερευνητικό έργο «CatOzoN», που υλοποιείται στα πλαίσια του γενικού προγράμματος «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και στην περιοχή της διαχείρισης του νερού και των υγρών αποβλήτων. 

Το αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης και η δοκιμαστική εφαρμογή μιας αποτελεσματικής μεθόδου απομάκρυνσης των μικρορύπων και του διαλυτού μη-βιοδιασπάσιμου υπολειμματικού οργανικού φορτίου (DOC) σε πραγματικές συνθήκες από την εκροή μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Το ερευνητικό έργο πραγματοποιήθηκε στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης («Ε.Ε.Λ. Αίνεια»), η οποία αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ανάλογων μονάδων και διαθέτει σύστημα οζονισμού με διαχυτήρες φυσαλίδας, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα συμπεράσματα του ερευνητικού έργου, όπως:

  • Διαπίστωση της μερικής απομάκρυνσης μικρορύπων που ανιχνεύονται στην εκροή με την εφαρμογή συμβατικών συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς εντοπίστηκαν ενώσεις που ανήκουν σε 20 κατηγορίες από τις 38 που μελετήθηκαν, και είναι κυρίως υπολειμματικές φαρμακευτικές ενώσεις και προϊόντα προσωπικής φροντίδας.
  • Επιτυχής δοκιμή 7 σχετικά φθηνών και εμπορικά διαθέσιμων υλικών ως βέλτιστων καταλυτών για την εφαρμογή του ετερογενούς καταλυτικού οζονισμού (γκαιτίτης, ζεόλιθος Τ, ασβεστίτης, δολομίτης, ΡΕΤ, αλουμίνα και περλίτης) με την εφαρμογή εργαστηριακών πειραμάτων.
  • Περαιτέρω βελτιστοποίηση των συνθηκών λειτουργίας μέσω εργαστηριακής πιλοτικής μονάδας καταλυτικού οζονισμού σε λειτουργία συνεχούς ροής.
  • Βέλτιστη εφαρμογή της μεμβράνης για την διάχυση του όζοντος στην υγρή φάση και την ανάπτυξη του οζονισμού με διάχυση (bubble-less ozonation) σε πραγματικές συνθήκες πεδίου (Ε.Ε.Λ. «Αίνεια»).
  • Κατασκευή πρωτότυπης προ-βιομηχανικής μονάδας απομάκρυνσης των μικρορύπων και επιτυχής εφαρμογή της στη δευτεροβάθμια εκροή της Ε.Ε.Λ. «Αίνεια».
Η παρακολούθηση της εκδήλωσης σε μαγνητοσκόπηση είναι δυνατή μέσω του καναλιού της Ecoresources, στην σελίδα CAT-OZON στο facebook και στην ιστοσελίδα https://www.catozon.eu/ στη διεύθυνση YouTube: https://tinyurl.com/hv9z8k5w
Η εταιρεία Άκτωρ μέλος του Ομίλου Ελλάκτωρ, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει ημερίδα στα πλαίσια διάχυσης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου CatOzoN με τίτλο:

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΗ-ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΡΥΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

και σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 στις 10:00-14:00 στην Αίθουσα ΙΙΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Α.Π.Θ. και η οποία θα μεταδοθεί παράλληλα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.