ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντονιστής του έργου του φορέα ΑΚΤΩΡ:

Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

Διεύθυνση: Ερμού 25, 145 64, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2310752824

Τηλέφωνο (Κινητό): 6978770715

E-mail: pdiamantopoulos@psyt.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας του φορέα ΑΚΤΩΡ:

Παναγιώτα-Αικατερίνη Παλασάντζα

Τηλέφωνο: 2310752824

Τηλέφωνο (Κινητό): 6944052310

E-mail: KPalasantza@ellaktor.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας του φορέα Α.Π.Θ.:

Αναστάσιος Ζουμπούλης 

Διεύθυνση: Τμήμα Χημείας. Τ.Θ. 116, ΑΠΘ, Τ.Κ. 54124

Τηλέφωνο: 2310997794

Τηλέφωνο (Κινητό): 6938501851

FAX: 2310997730

E-mail: zoubouli@chem.auth.gr