ΦΟΡΕΙΣ

H εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα με ισχυρή διεθνή παρουσία σε 23 χώρες όπως το Άμπου Ντάμπι, η Αλβανία, η Ρουμανία. Οι τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας είναι η Κατασκευή Έργων Υποδομής, Κτηριακών και Βιομηχανικών Έργων, η Επεξεργασία Λυμάτων και Υδάτων, τα Φωτοβολταϊκά, η Διαχείριση Τεχνικών Εγκαταστάσεων, η Διαχείριση Έργου και οι Μεταλλευτικές /Λατομικές δραστηριότητες.

Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία, κατέχει ηγετική θέση στον τομέα έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατατάχθηκε στην 5η θέση της λίστας ENR των 10 κορυφαίων διεθνών εργοληπτικών εταιρειών στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων, που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο 2010. Επιπλέον, η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, δημιούργησε εξειδικευμένη εταιρεία με αντικείμενο τη Διαχείριση Εγκαταστάσεων ώστε να ηγηθεί στην Ελληνική Αγορά στους τομείς της Λειτουργίας, Συντήρησης και Διαχείρισης κάθε είδους Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών. Ακόμη, διαχειρίζεται με αποδοτικό τρόπο όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός έργου, από την έναρξη μέχρι την αποπεράτωση (προγραμματισμός-σύλληψη-μελέτη εφαρμογής-κατασκευή) ικανοποιώντας τις απαιτήσεις κόστους, χρόνου και ποιότητας.

Ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα που έχει αναλάβει η εταιρεία, είτε να κατασκευάσει, είτε να λειτουργήσει είναι τα παρακάτω: ΚΕΛ Αθήνας Ψυττάλεια, ΚΕΛ Θριασίου, ΕΕΛ Θεσσαλονίκης, ΕΕΛ Τουριστικών Περιοχών (ΑΙΝΕΙΑΣ), ΕΕΛ Ιωαννίνων, ΜΕΛ JEBEL ALI, ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΜΕΛ Βουκουρέστι, Ρουμανία, ΕΕΛ Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, ΜΕΛ Mostar, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ΜΕΛ Addis Ababa, Αιθιοπία, ΜΕΛ Λυμάτων Bogotá, Κολομβία (δοκιμαστική λειτουργία). Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 5 ερευνητικά έργα.

  • Ερευνητικός Οργανισμός: ΑΠΘ

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα  βιβλιοθηκών του A.Π.Θ. 

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (Τμήμα Χημείας) 

Ο ερευνητικός οργανισμός που θα αναλάβει μέρος αυτού του έργου είναι το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. Τα μέλη της επιστημονικής αυτής ομάδας έχουν πολυετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και πλήθος σχετικών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα βρίσκονται κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας του περιβάλλοντος με την εφαρμογή φυσικοχημικών (επίπλευση, κροκίδωση, διήθηση, προσρόφηση, οξείδωση κτλ.), ή βιολογικών (αερόβιων και αναερόβιων) μεθόδων κατεργασίας, ή κατάλληλων συνδυασμών τους (βιορόφηση, περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, τεχνητοί υγρότοποι), της επιστήμης και τεχνολογίας διαχωρισμών χρήσιμων συστατικών από απόβλητα, της ανάκτησης και απομάκρυνσης τοξικών μετάλλων από υδατικά διαλύματα, της κατεργασίας του νερού για να γίνει πόσιμο κτλ.

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (Τμήμα Χημικών Μηχανικών)

Συνεργαζόμενο εργαστήριο για την υλοποίηση του παρόντος έργου θα είναι το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου εστιάζονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων για την ανάλυση δειγμάτων κυρίως με περιβαλλοντικό και όχι μόνο ενδιαφέρον. Το εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες μετρήσεων και αναλύσεων προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς επίσης υπάρχει εμπειρία 35 χρόνων στο σχεδιασμό–επίβλεψη κατασκευής και θέση σε αποδοτική λειτουργία περισσοτέρων από 50 εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων.

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος (Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ)

Το δεύτερο συνεργαζόμενο εργαστήριο της παρούσας πρότασης είναι το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου εστιάζονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό οργανικών μικρορύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα, στην ταυτοποίηση προϊόντων μετασχηματισμού οργανικών μικρορύπων με χρήση Φασματομετρίας μαζών (GC-MS, LC-MS,LC-TOF/MS, LC-MS/MS, IT-MS, TQ-MS, Orbitrap LC-MS), στη μελέτη της φυσικοχημικής συμπεριφοράς και στην εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου τοξικών οργανικών μικρορύπων στο περιβάλλον, στη σύνθεση και εφαρμογή υλικών για την απομάκρυνση οργανικών μικρορύπων από περιβαλλοντικά συστήματα και σε τεχνολογίες αντιρρύπανσης υπολειμμάτων οργανικών μικρορύπων σε υδατικά δείγματα (Προηγμένες Οξειδωτικές Τεχνολογίες-Φωτοκατάλυση, Fenton, photoFenton, UV/H2O2 κ.α.).